TOKO

Tottelevaisuuskokeiden tarkoitus

Koulutuksen tarkoituksena on opettaa koiralle miellyttävää ja hallittua käyttäytymistä sekä koiran ohjaajalle oikeaa ja asiallista koiran käsittelytaitoa. Kokeissa testataan koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä sekä koiran koulutuksen tasoa neljässä eri luokassa.

Kts. Toko- säännöt

Osallistumisoikeus

Kokeeseen saavat osallistua kaikki tunnistusmerkityt ja Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotetut 10 kk täyttäneet koirat. Erikoisvoittajaluokkaan saavat osallistua 15 kk täyttäneet koirat.

Rodut ja osallistuminen kokeisiin

Koemuoto on avoin kaikille roduille sekä sekarotuisille koirille. Yleisimpiä rotuja kokeissa ovat mm. paimenkoirat (bordercollie, australianpaimenkoira ja belgianpaimenkoirat) ja noutajat (novascotiannoutaja ja kultainennoutaja). Kuitenkin kokeissa voi tavata monen eri rodun edustajia ja laji sopiikin kaikille koirille karvoihin katsomatta.
(Lähde Suomen Kennelliitto)