Palveluskoirat

Yhdistys tukee ja edistää palveluskoiraharrastusta.  Järjestämme mm. kokeita, kursseja ja harjoittelemme yhdessä 
sekä L-ukk:n kentällä että maastoissa pk-lajeja.

-Hausta, EK:sta tai jäljestä kiinnostuneet ottakaa yhteyttä suskilindblom@gmail.com
-Suojelusta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä petri.artiola (at) kolumbus.fi
 

Palveluskoiraliiton sivuilla on tietoa lajeista. Kansalliset säännöt ja lajiohjeet löydät tästä sekä kansainväliset säännöt ja lajiohjeet tästä


Ajankohtaiset kokeet näet Tulokset ja kokeet osiosta.


Palveluskoiriksi kutsutaan koiria, jotka on koulutettu toimimaan ihmisen apuna erilaisissa etsintä ja suojelu tehtävissä. Palveluskoiria on koulutettu jo 1800 luvulta lähtien etsimään kadonneita ja haavoittuneita, jäljittämään rikollisia ja vihollisia sekä etsimään erilaisia esineitä tai aineita kuten aseita ja ammuksia, huumeita, hometta tai jopa malmeja. Palveluskoirien tehtävä on myös suojella ohjaajaansa tai sen vartioitavaksi annettua aluetta ja omaisuutta. Näissä tehtävissä hyödynnetään koiran luontaisia taipumuksia, sen ylivertaisen erinomaista hajuaistia ja laumaeläimen taipumusta puolustaa laumaansa ja asuinreviiriään ulkopuolisilta. Tällaisiin tehtäviin koulutettuja koiria ovat hyödyntäneet toiminnassaan eri maiden poliisi, armeija ja rajavartijat.

Palveluskoiriksi on perinteisesti koulutettu keskikokoisia, voimakkaita ja liikkuvia rotuja. Saksanpaimenkoira, bokseri, dobermann, rottweiler, suursnautseri ja belgianpaimenkoirat ovat tunnetuimmat perinteiset palveluskoirarodut. Tämän päivän palveluskoiraksi käsitämme kaikki ne rodut, joilla on oikeus osallistua palveluskoirakokeisiin.

Palveluskoirakokeet on kehitetty palveluskoirarotujen käyttökokeiksi, joissa tarkistetaan koiran luontaiset taipumukset suoriutua erilaisista tehtävistä ja kyky omaksua sille annettu koulutus. Koska läheskään kaikki palveluskoirarotuiset koirat eivät voi olla työkoiria on käyttökokeet oiva keino tarkistaa koiran soveltuvuus palveluskoiratehtäviin. Kokeiden avulla voidaan havaita ja huomioida koiran koulutettavuuteen vaikuttavat periytyvät ominaisuudet.

Palveluskoirakoelajeja ovat: jälkikokeet, hakukoe, viestikoe, etsintäkoe, 
suojelukokeet, pelastuskoirakokeet, valjakkohiihto ja opastuskoe.
Ennen kuin koira saa osallistua varsinaisiin palvelus- tai pelastuskoirakokeisiin tuleen sen suorittaa käyttäytymiskoe hyväksytysti. Vain valjakkohiihtokokeisiin ja opastuskokeisiin ei käyttäytymiskoetta edellytetä, sillä nämä kokeet poikkeavat suoritustavaltaan ja vaatimuksiltaan muista palveluskoirakoelajeista. 
Palveluskoirakokeet ovat palveluskoirarotuisten koirien rodunomaisiakokeita, joiden tulosten perusteella kyseisille roduille myönnetään muoto- ja käyttövalioarvot.
(Lähde: Palveluskoiraliitto)

Jäljestysosuudessa
Tottelevaisuusosuutta
Suojeluosuudessa
Henkilöetsintää